• autoservisak.cz
  • autoservisak.cz
  • autoservisak.cz
Vzduchový filtr

Vyměnit každých 15 000km nebo 1x ročně !!!  Starý filtr zvyšuje spotřebu, snižuje výkon !!!

Filtr zachycuje nečistoty přítomné v oběhu tak, aby jej nemohly zanést a zablokovat. Propustnost filtrační vložky
je stanovená výrobcem vozidla, proto pro jednotlivá vozidla existují specifické modely filtrů.
Vzduchový filtr se musí vyměnit po každých najetých 15 000 km, minimálně jednou ročně či častěji,
pokud to vaše podmínky jízdy vyžadují (jízda ve městě).
Neprůchozí vzduchový filtr zvyšuje spotřebu paliva, snižuje výkon motoru a zároveň zvyšuje množství emisí vypouštěných do ovzduší.