• autoservisak.cz
  • autoservisak.cz
  • autoservisak.cz
Palivový filtr

Vyměnit po každých 20 000km nebo 1x ročně !!!

Palivový filtr se musí vyměnit po každých 20 000km, minimálně jednou ročně.
U naftového motoru filtr nejen zachycuje částečky nečistot, ale zároveň odlučuje vodu,
jejíž přítomnost v palivu může vést až ke zničení motoru.