• autoservisak.cz
  • autoservisak.cz
  • autoservisak.cz
Kabinový filtr

Vyměnit každých 15 000km nebo 1x ročně -  šetříte tím své zdraví !!!

Kabinový filtr se musí měnit podle doporučení výrobce vozidla, zpravidla po každých najetých 15 000 km,
minimálně jednou ročně či častěji, pokud to vaše podmínky jízdy vyžadují (jízda ve městě). Výměna kabinového
filtru vzduchu snižuje rizika alergie, infekce, podráždění. Čistý filtr zajišťuje odpovídající průtok vzduchu.