• autoservisak.cz
  • autoservisak.cz
  • autoservisak.cz
Motorový olej

Vyměnit olej vždy v doporučené ujeté km !!!  Nejpozději po 2 letech.
A nepleťte si dobu skladovatelnosti s dobou trvanlivosti.

Obecně lze říci: dodržujte maximální výměnné intervaly motorového oleje a při častějších jízdách v městském provozu nebo se studeným motorem tyto limity zkraťte přibližně o 20 - 30 %. Opravdu se to vyplatí.

V obecném povědomí automobilistů je délka výměnného intervalu oleje většinou 15 tisíc km.

Minerál, či syntetiku?

  • Plně syntetické oleje se značí 0W či 5W (například 5W-40)

    • Polo syntetikou jsou produkty se značením 10W

    • Minerály - oleje s vyšším číslem – většinou 15W, velmi zřídka 20W


Čím je číslice před „W“ nižší, tím řidší olej máte před sebou.

Druhá číslice za pomlčkou značí hustotu oleje za vysokých letních teplot.

Nedoporučuji přechod z horšího oleje na lepší, tedy například z polosyntetiky na plnou syntetiku.
Zde totiž hrozí uvolnění úsad a ucpání mazacích kanálků – výsledkem může být zničení motoru.

Mějte však stále na paměti, že rozhodující je výkonnostní třída a viskozita, nikoliv značka oleje!