• autoservisak.cz
  • autoservisak.cz
  • autoservisak.cz
Převodový olej

 

(běžné užívání vozidla): každých 40 000km - 60 000km !!!

(více zatěžovaná, např. odtahové služby, nákladní vozy i dodávky, při častém vlečení vozidel, apod) :
každých 40 000km !!!

Výměna oleje v převodovce by měla být stejně pravidelná, jako je výměna olej v motoru. Ale POZOR - tím není myšlen stejný interval, ale jeho pravidelnost, dle servisních intervalů. Toto není v našich krajinách ještě zcela pravdou, neboť spousta výrobců tvrdí, že náplň v převodovce je doživotní, což je naprostý nesmysl!!!

Dokonce některé převodovky, ať už automatické, či manuální, mají zespodu skříně nápisy typu: "life time oil", "do not change", apod... Je zřejmé, že všude, kde se něco točí, tam vzniká otěr, teplo, tlak, opotřebení, atd.

Proto se olej musí kontrolovat a měnit.

Kontrola by měla proběhnout každých 30 000km, nebo vždy, kdy je vidět jakýkoliv únik.
Při větším úniku hrozí velmi vážné poškození převodových ústrojí, jako jsou ložiska, ozubená kola, atd. neboť nedochází k potřebnému rozstřiku a bezchybnému mazání.