• autoservisak.cz
  • autoservisak.cz
  • autoservisak.cz
Svíčky

Musí nám to pálit !!!

Nafta:

Životnost žhavících svíček se blíží ke svému konci zpravidla po najetí cca 30.000 km.Při jejich výměně se držíme všeobecně známých zásad :

  • výměnu provádíme u všech žhavících svíček současně
  • nečistoty okolo otvoru pro svíčku, nesmí při výměně napadat do spalovacího prostoru
  • svíčky dotahujeme  maximálním utahovacím momentem 20 - 25 Nm
  • není-li k dispozici momentový klíč lze si pomoci tak, že po dotažení svíčky rukou do hlavy válců dotáhneme svíčku klíčem o cca 30°.

Benzín:

Zapalovací svíčky se dělí na 2 základní typy, a to podle doby výměnného intervalu. Kratší doba životnosti je 30 000 až 45 000 kilometrů, delší od 60 000 až do 150 000 kilometrů. 

  • bezpečné zapalování -  větší ochrana pro životní prostředí
  • bezpečné zapalování -  větší ochrana pro katalyzátor
  • bezpečnost pro řidiče - kvalita prvovýroby